ČSN ISO 21219-18 (018259)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 18: Traffic flow and prediction application (TPEG2-TFP)

Translate name

STANDARD published on 1.2.2020


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.30 USD excl. VAT
25.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 21219-18
Classification mark: 018259
Catalog number: 509460
Publication date standards: 1.2.2020
SKU: NS-982448
The number of pages: 72
Approximate weight : 216 g (0.48 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 21219-18 (018259):

Tato norma definuje aplikaci TPEG TFP "informace o stavu dopravního proudu a jeho predikci". Ta umožňuje distribuovat informace o stavu dopravy a dopravních excesech pro předem definovanou skupinu poloh. Tato předem definovaná skupina poloh je vysílána v samostatných zprávách s nižší frekvencí než zprávy s aktuálními stavy dopravy. Nejedná se tedy o klasickou předdefinovanou skupinu poloh sdílenou offline mezi poskytovatelem a odběratelem. Intenzitu dopravy je zde možné popsat několika způsoby odkazujícími na budoucí stav. Informace o stavu provozu jsou poskytovány několika způsoby od stavu na úseku, přes časové "řezy" sledů stavů na úseku až po spojitý diagram dráha/čas obsahující polygonové vyjádření stavů. Informace o provozu jsou poskytovány pomocí různých kanálů, přednostně digitálního vysílání a internetových technologií. TPEG ve verzi 2 je navržen jako platformě nezávislý (odvozuje se od UML modelu) a umožňuje různé popisy lokace

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.