ČSN ISO 21219-9 (018259)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 9: Service and network information (TPEG2-SNI)

Translate name

STANDARD published on 1.1.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.90 USD excl. VAT
24.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 21219-9
Classification mark: 018259
Catalog number: 518662
Publication date standards: 1.1.2024
SKU: NS-1161770
The number of pages: 76
Approximate weight : 228 g (0.50 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 21219-9 (018259):

Soubor norem ISO 21219 stanoví formát a protokol TPEG určený pro poskytování informací o dopravě koncovým uživatelům. Tento dokument stanoví způsob poskytování informací o službách a síti v rámci služby TPEG. Aplikace TPEG SNI je navržena tak, aby umožnila efektivní a jazykově nezávislé poskytování informací o dostupnosti stejné služby na jiném kanálu nebo dalších podobných dat o službě jiným poskytovatelem služeb přímo koncovým uživatelům. Dokument popisuje řadu tabulek s informacemi, které poskytují komplexní možnosti popisu služeb, jejich časování, obsah, zeměpisné pokrytí apod. Ve všech datových tocích TPEG je povinné uvádět tzv. GST (průvodní tabulky služby). Dále je možné oznamovat propojení obsahu mezi různými nosiči a službami

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.