ČSN ISO 21940-11 (011449)

Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 11: Procedures and tolerances for rotors with rigid behaviour

Translate name

STANDARD published on 1.9.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.00 USD excl. VAT
15.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 21940-11
Classification mark: 011449
Catalog number: 503236
Publication date standards: 1.9.2017
SKU: NS-693297
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Balancing and balancing machines

Annotation of standard text ČSN ISO 21940-11 (011449):

Tento dokument uvádí postupy a tolerance nevyváženosti pro vyvažování rotorů v tuhém stavu. Stanovuje: a) velikost přípustného zbytkového nevývažku, b) potřebný počet korekčních rovin, c) rozvržení přípustného zbytkového nevývažku do tolerančních rovin, d) jak zohlednit chyby při procesu vyvažování. POZNÁMKA: Podrobné pojednání o odhadu chyb při vyvažování je uvedeno v ISO 21940-14. Základy vyvažování rotoru jsou obsaženy v ISO 19499, která poskytuje úvod do vyvažování. Tento dokument se netýká vyvažování rotorů v pružném stavu. Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu jsou uvedeny v ISO 21940-12

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.