ČSN ISO 21940-12 (011449)

Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 12: Procedures and tolerances for rotors with flexible behaviour

Translate name

STANDARD published on 1.1.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.90 USD excl. VAT
17.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 21940-12
Classification mark: 011449
Catalog number: 501448
Publication date standards: 1.1.2017
SKU: NS-672505
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Balancing and balancing machines

Annotation of standard text ČSN ISO 21940-12 (011449):

Tato část ISO 21940 uvádí typická uspořádání rotorů v pružném stavu podle jejich vlastností a požadavků na vyvážení, popisuje vyvažovací postupy, určuje metody posuzování konečného stavu vyvážení a uvádí vodítka pro kritéria jakosti vyvážení. Tato část ISO 21940 může také sloužit jako základ pro složitější zkoumání, např. když je nutné přesnější určení požadované jakosti vyvážení. Jestliže se patřičně respektují stanovené výrobní metody a tolerance vyvážení, lze očekávat uspokojivé provozní podmínky. Tato část ISO 21940 není určena k tomu, aby sloužila jako přejímací specifikace pro jakýkoli rotor, ale spíše, aby dávala návod, jak se vyhnout hrubým omylům a zbytečně omezujícím požadavkům. Případy rezonancí konstrukcí a jejich úprav nejsou předmětem této části ISO 21940. Uváděné metody a kritéria jsou výsledkem zkušeností získaných z provozu běžných průmyslových strojů. Nemusí být přímo použitelné u speciálních zařízení nebo za zvláštních okolností. Proto se mohou vyskytnout případy, kdy se lze od této části ISO 21940 odchýlitCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.