ČSN ISO 22266-1 (011410)

Mechanical vibration - Torsional vibration of rotating machinery - Part 1: Evaluation of steam and gas turbine generator sets due to electrical excitation

Translate name

STANDARD published on 1.7.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.80 USD excl. VAT
18.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 22266-1
Classification mark: 011410
Catalog number: 517347
Publication date standards: 1.7.2023
SKU: NS-1147249
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 22266-1 (011410):

Tento dokument poskytuje pokyny pro hodnocení vlastních torzních frekvencí a pevnosti komponent vázané hřídelové soustavy včetně dlouhých pružných rotorových lopatek, u soustrojí generátoru a parní nebo plynové turbíny za obvyklých provozních podmínek. Tyto pokyny platí zejména pro torzní odezvy vázané hřídelové soustavy na síťovou a dvojnásobnou síťovou frekvenci v důsledku elektrického buzení z elektrické sítě, ke které je soustrojí turbíny a generátoru připojeno. Buzení při jiných frekvencích (například subharmonickými frekvencemi) není tímto dokumentem pokryto. Nejsou uvedeny žádné pokyny, týkající se torzní vibrační odezvy způsobené buzením párou nebo jinými budicími mechanizmy, které nejsou ve vztahu k elektrické síti. Tam, kde příčné řezy hřídelů a spojek nesplňují požadovaná kritéria na pevnost, a/nebo vlastní torzní frekvence nevyhovují definovaným frekvenčním odstupům, mají být stanoveny další činnosti pro řešení problému. Požadavky uvedené v tomto dokumentu jsou aplikovatelné na a) soustrojí parní turbíny a generátoru připojená k elektrické síti, b) soustrojí plynové turbíny a generátoru připojená k elektrické síti. Rovněž jsou popsány metody, které jsou v současnosti k dispozici pro provedení jak analytického ohodnocení, tak zkoušek pro validaci vlastních torzních frekvencí hřídelové soustavy. POZNÁMKA - Radiální (příčné) a axiální vibrace soustrojí s parní a/nebo plynovou turbínou a generátorem jsou pojednány v ISO 20816-2

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.