ČSN ISO 226 (011687)

Acoustics - Normal equal-loudness-level contours

Translate name

STANDARD published on 1.12.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 226
Classification mark: 011687
Catalog number: 518473
Publication date standards: 1.12.2023
SKU: NS-1159586
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN ISO 226 (011687):

Tento dokument stanovuje kombinace hladin akustického tlaku a kmitočtů čistých nepřerušovaných tónů, které jsou posluchači vnímány jako stejně hlasité. Údaje jsou založeny na těchto podmínkách. a) zvukové pole je za nepřítomnosti posluchače tvořeno postupnou rovinnou vlnou; b) zdroj zvuku je přímo před posluchačem; c) zvukové signály jsou čisté tóny; d) hladina akustického tlaku se měří za nepřítomnosti posluchače v místě, kde by byl střed hlavy; e) poslech je binaurální; f) posluchači jsou otologicky normální osoby ve věku od 18 do 25 let včetně. Údaje jsou graficky znázorněny v příloze A a číselně uvedeny v příloze B pro vyvolené kmitočty v třetinooktávové řadě od 20 Hz do 12 500 Hz včetně, v souladu s ISO 266

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.