ČSN ISO 22955 (011658)

Acoustics - Acoustic quality of open office spaces

Translate name

STANDARD published on 1.3.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.70 USD excl. VAT
18.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 22955
Classification mark: 011658
Catalog number: 514038
Publication date standards: 1.3.2022
SKU: NS-1050174
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 22955 (011658):

Tento dokument poskytuje technický návod k zajištění akustické kvality otevřených kanceláří, aby se podpořil dialog a formální vazba mezi různými zúčastněnými stranami, které se podílejí na plánování, navrhování, výstavbě nebo rozvrhování pracovních míst v otevřených kancelářích: koncoví zákazníci, vlastníci projektu, osoby mající vliv na výběr materiálů, konzultanti atd. Je použitelný pro všechny otevřené kanceláře, v nichž se provádějí tyto činnosti: - Prostor typu 1: činnost není ještě známa - prázdné podlaží; - Prostor typu 2: činnost v místnosti, která se zaměřuje hlavně na komunikaci s vnějším prostředím (s využitím telefonu/audia/videa); - Prostor typu 3: činnost, která je založena hlavně na spolupráci mezi lidmi na nejbližších pracovních místech; - Prostor typu 4: činnost založená na spolupráci v malém rozsahu; - Prostor typu 5: činnost, která může zahrnovat přijímání veřejnosti; - Prostor typu 6: kombinování činností v rámci stejného prostoru. Specifičtěji se tento dokument vztahuje na projekty pro úpravu stávajících obchodních míst (renovace a/nebo změna či doplnění činností) a projekty pro rozvržení nových prostor a prostor předávaných jako nezařízené. Pokrývá jak činnosti, tak operace těchto zúčastněných stran: - koneční zákazníci: diagnostika, šetření, vyjádření potřeb při respektování jejich znalostí v oblasti akustiky; - vlastníci projektu: příprava smluvních specifikací; - společnosti podílející se řízení projektu (architekti, akustici, ergonomové, ekonomové a konzultační technici): uvedení akustických řešení a zásad rozvržení použitých k dosažení výsledku vyjádřeného ve specifikacích; - obchodníci s nemovitostmi: dosažení jasného a ověřitelného cíle s ohledem na výběr materiálů a implementaci; - stavební developeři: podpora kvality vnitřního prostředí, včetně akustického komfortu, při operacích s majetkem, aby byla využita jako konkurenční prvek; - specialisté na ochranu zdraví a bezpečnost při práci a kvalitu; - expertní hodnocení a konzultace

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.