ČSN ISO 23601 (018017)

Safety identification - Escape and evacuation plan signsSTANDARD published on 1.5.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.50 USD excl. VAT
9.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 23601
Classification mark: 018017
Catalog number: 88025
Publication date standards: 1.5.2011
SKU: NS-178460
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Graphical symbols in general

Annotation of standard text ČSN ISO 23601 (018017):

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů obsahujících informace týkající se požární bezpečnosti, úniku, evakuace a zdravotnické záchranné služby obyvatel/uživatelů a zavádí společný způsob zobrazení pozice uživatele/prohlížejícího ve vztahu k určeným únikovým trasám vedoucí k nouzovým východům a umístění věcných prostředků požární ochrany a nouzových a záchranných prostředků, v blízkosti a přilehlé k únikovým cestám. Únikové plány jsou nedílnou součástí systému bezpečnostního značení objektu a nezbytnou součástí naváděcího systému bezpečného úniku z objektu. Využití těchto plánů je zamýšleno k označování ve veřejných prostorách a na pracovištích. Tyto plány mohou být také použity zásahovými jednotkami v případě nouze. Norma však nezahrnuje plány používané externími bezpečnostními službami, ani podrobné odborné technické dokumenty pro specialisty. POZNÁMKA: Podle stávající české legislativy je pojem "únikový plán" srovnatelný s pojmem "grafická příloha požárního evakuačního plánu" ve smyslu Vyhlášky č. 246/2001 Sb

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand