ČSN ISO 23601 (018017)

Safety identification - Escape and evacuation plan signs

Translate name

STANDARD published on 1.6.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.00 USD excl. VAT
9.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 23601
Classification mark: 018017
Catalog number: 512429
Publication date standards: 1.6.2021
SKU: NS-1026238
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Public information symbols

Annotation of standard text ČSN ISO 23601 (018017):

Tento dokument stanovuje zásady navrhování a zobrazení únikových plánů obsahujících informace týkající se požární bezpečnosti, úniku, evakuace a zdravotnické záchranné služby obyvatel/uživatelů. Tyto plány mohou být také použity zásahovými jednotkami v případě nouze. Využití těchto plánů je zamýšleno k označování ve veřejných prostorách a na pracovištích. Tento dokument nezahrnuje plány používané externími bezpečnostními službami, ani podrobné odborné technické výkresy pro specialisty

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.