ČSN ISO 24097-1 (018205)

Intelligent transport systems - Using web services (machine-machine delivery) for ITS service delivery - Part 1: Realization of interoperable web services

Translate name

STANDARD published on 1.3.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.20 USD excl. VAT
23.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 24097-1
Classification mark: 018205
Catalog number: 504422
Publication date standards: 1.3.2018
SKU: NS-809012
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 24097-1 (018205):

Tato norma stanoví servisně orientovanou architekturu (SOA) pro realizaci webových služeb ITS (inteligentní dopravní systémy). Chování webové služby je popsáno na úrovni metadat (tzn. vyšší úrovni abstrakce), aby bylo umožněno automatické generování programu jak na straně uživatele služby (žadatele o službu), tak i poskytovatele služby. Norma popisuje tři hlavní entity webových služeb a jejich interakce: poskytovatele služby, žadatele služby a datový registr. Poskytovatel služby komunikuje s registrem za účelem publikace poskytované služby a uživatel služby komunikuje s registrem kvůli nalezení poskytovatele hledané služby. Komunikace probíhá prostřednictvím dialogu univerzálního popisu, zpřístupnění a integrace (UDDI) a odkazu na koncový bod (EPR). Jakmile uživatel služby nalezne poskytovatele služby, přihlásí se k službě prostřednictvím protokolu SOA

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.