ČSN ISO 24102-1 (018404)

Intelligent transport systems - ITS station management - Part 1: Local management

Translate name

STANDARD published on 1.5.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.80 USD excl. VAT
22.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 24102-1
Classification mark: 018404
Catalog number: 507189
Publication date standards: 1.5.2019
SKU: NS-947202
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 24102-1 (018404):

Tato norma poskytuje popis řízení stanice ITS, aby byla v souladu s referenční architekturou stanice ITS. Protokoly pro lokální řízení stanice ITS jsou určeny pomocí procesů řízení a dále daty, která jsou vyměňována mezi entitou managementu stanice a: - aplikační entitou ITS nad API, - bezpečnostní entitou, a - různými vrstvami komunikačního protokolu: - přístupovou vrstvou, - síťovou a transportní vrstvou, - vrstvou zařízení. architektury stanice ITS stanovené v ISO 21217:2014

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.