ČSN ISO 24534-5 (018350)

Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 5: Secure communications using symmetrical techniquesSTANDARD published on 1.6.2012


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.80 USD excl. VAT
22.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 24534-5
Classification mark: 018350
Catalog number: 90801
Publication date standards: 1.6.2012
SKU: NS-178509
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and tradeRoad transport

Annotation of standard text ČSN ISO 24534-5 (018350):

Tato norma zavádí jednoznačný identifikátor vozidla a další data o vozidle v rámci systému elektronické registrace ERI založené na jednoznačném identifikátoru, ten je zejména vhodný pro: - elektronickou identifikaci místních a zahraničních vozidel národními správními orgány; - výrobu vozidla, údržbu vozidla v době životnosti a identifikaci konce životnosti; - úpravu dat vozidla; - účely spojené s bezpečností; - snížení kriminality; - komerční služby. Tato norma definuje data rozhraní pro bezpečnou výměnu dat mezi tagem elektronické registrace (ERT) a čtečkou, nebo záznamovým zařízením ERI ve vozidle, nebo mimo něj, pomocí symetrického šifrování. POZNÁMKA: Palubní zařízení obsahující data ERI se nazývá tag elektronické registrace (ERT). Tato norma obsahuje: - rozhraní aplikační vrstvy mezi ERT a palubní čtečkou ERI, nebo záznamovým zařízením ERI; - rozhraní aplikační vrstvy mezi zařízením ERI a vnějšími čtečkami ERI, nebo záznamovými zařízeními ERI; - bezpečnostní aspekty spojené s komunikací s ERT

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 24534-5:2012/Amd.1 (018350) Change

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 5: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím symetrického šifrování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Change published on 1.8.2019

Selected format:
English (the title page in Czech only) -
Print design (7.80 USD)


Show all technical information.
7.80 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.