Standard ČSN ISO 24535 1.9.2008 preview

ČSN ISO 24535 (018345)

Intelligent transport systems - Automatic vehicle identification - Basic electronic registration identification (Basic ERI)STANDARD published on 1.9.2008


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 24535
Classification mark: 018345
Catalog number: 81776
Publication date standards: 1.9.2008
SKU: NS-178510
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 24535 (018345):

Tato norma podporuje jednoduché systémy pro "základní elektronickou registrační identifikaci" ("základní ERI") pro použití v inteligentních silničně dopravních aplikacích. Tato "základní ERI" norma specifikuje: "specifikaci jedinečného identifikátoru vozidla (pomocí mezinárodně standardního nebo nestandardního datového konceptu), "funkční možnosti "základní ERI", volitelné pro různé aplikace "základní ERI"; "minimální požadavky na datovou interoperabilitu mezi základními elektronickými registračními visačkami (ERT) a elektronickými čtečkami registrace (ERR). Tato norma navíc umožňuje, ale nevyžaduje, uložení dat o vozidlech pro jedinečný identifikátor vozidla, je konzistentní s architekturou ERI specifikovanou v ISO/TS 24534-1 a s datovou koncepcí specifikovanou v ISO/TS 24534-3, ale nemusí nutně spolupracovat s mocnějšími a "plně vybavenými" komunikačními systémy ERI speci-fikovanými v ISO/TS 24534-4 nebo ISO/TS 24534-5. Specifikuje "základní ERI" systém s bezpečností adekvátní pro informace, které= jsou nyní k dispozici manuálně (jako je registrační značka (SPZ) a/nebo VIN data) ale neznamená to, že poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti požadované pro některé administrativní potřeby. Systémy vyžadující vyšší zabezpečení se mají řídit příslušnými částmi ISO/TS 24534. Přestože to není součástí této normy, použité technologie podporující tuto normu mohou umožnit další nestandardní bezpečnostní opatření, která se budou doplňovat pro specifické aplikace. POZNÁMKA: "Základní ERI" systém implikuje používání základního ERT. Dotazovače mohou nebo nemusejí podporovat jak ISO/TS 24534-4 tak ISO/TS 24534-5 a tuto normu, přičemž toto bude komerční a nikoliv normalizační rozhodnutí.. Rozsah této normy je omezen na: "požadavek na používání standardního radiového rozhraní s veřejně dostupnými protokoly "používání datových konceptů konzistentních s ISO/TS 24534-3 "možnost dalšího použití privátních datových konceptů

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.