ČSN ISO 26683-1 (018317)

Intelligent transport systems - Freight land conveyance content identification and communication - Part 1: Context, architecture and referenced standardsSTANDARD published on 1.9.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.80 USD excl. VAT
32.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 26683-1
Classification mark: 018317
Catalog number: 93861
Publication date standards: 1.9.2013
SKU: NS-178557
The number of pages: 96
Approximate weight : 319 g (0.70 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 26683-1 (018317):

Soubor norem ISO 26683 je primárně zaměřen na identifikaci nákladů, je však zároveň základní a referenční pro kooperativní systémy v nákladní dopravě. Soubor norem je zaměřen na prezentování dat při poskytování služeb systémy end-to-end, jejichž předmětem je náklad a jeho části až na úroveň položky. Zabývá se poskytováním informací ohledně sledování a řízení zboží v multimodální přepravě a manipulace se zbožím, od úrovně položky obsažené v balení/nákladu, bez ohledu na počet obalů nebo přepravních jednotek a jejich druh, až po popis spojení s přepravujícím dopravním prostředkem a infrastrukturou (například dispečinkem). Pro veřejný sektor dává tento soubor norem možnost propojení například s celní problematikou anebo problematikou statistik v dopravě a mezinárodním obchodě. Tato norma je první a základní částí tohoto souboru norem a poskytuje kontext, vysokou úroveň architektury a seznam odkazů na platné normy použité pro všechny části tohoto souboru norem. Poskytuje architekturu pro sběr a přenos aglomerovaných/agregovaných dat z informací obsažených v přepravovaném nákladu do komerčního provozního systému dopravce nebo do systémů veřejného sektoru jako je eCall. Cílem je umožnit účinné zacházení s identifikací vozidla a přívěsu/návěsu v souvislosti s informacemi o nákladu v palubním systému. Vše pro účely sledování a vysledování vozidla a monitorování nákladu. Udává příklady užití, které jsou nezbytné pro navrhování interoperabilních systémů týkajících se nákladů a přepravujících dopravních prostředků

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.