ČSN ISO 28000 (010381)

Security and resilience - Security management systems - Requirements

Translate name

STANDARD published on 1.4.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 28000
Classification mark: 010381
Catalog number: 516874
Publication date standards: 1.4.2023
SKU: NS-1137424
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Company organization and management in general

Annotation of standard text ČSN ISO 28000 (010381):

Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti, včetně aspektů týkajících se dodavatelského řetězce. Tento dokument je použitelný pro organizace všech typů a velikostí (např. komerční podniky, vládní nebo jiné veřejné agentury a neziskové organizace), které hodlají stanovit, zavést, udržovat a zlepšovat systém managementu bezpečnosti. Poskytuje ucelený a společný přístup a není specifický pro dané odvětví nebo sektor. Tento dokument může být používán po celou dobu existence organizace a může být aplikován na jakoukoliv činnost, interní i externí, na všech úrovních

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.