ČSN ISO 2854 (010234)

Statistical interpretation of data - Techniques of estimation and tests relating to mens and variancesSTANDARD published on 1.10.1994


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.10 USD excl. VAT
17.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 2854
Classification mark: 010234
Catalog number: 16530
Publication date standards: 1.10.1994
SKU: NS-178616
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 2854 (010234):

Norma obsahuje ISO 2854:1976. Tato norma je jednou z řady norem vypracovaných technickou komisí ISO/TC 69 věnovaných statistické interpretaci údajů. Záměrem této řady norem je podat správnou interpretaci statistik vypočtených z daných údajů a tím vytvořit předpoklad pro správné použití získaných výsledků při zkoušení, při různých průmyslových, zemědělských a jiných aplikacích statistických metod a při aplikacích jiných norem ISO a IEC, které tyto normy o statistických metodách využívají. ČSN ISO 2854 (01 0234) byla vydána v říjnu 1994

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand