ČSN ISO 2859-2 (010261)

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 2: Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection

Translate name

STANDARD published on 1.9.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.70 USD excl. VAT
18.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 2859-2
Classification mark: 010261
Catalog number: 517102
Publication date standards: 1.9.2023
SKU: NS-1152383
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 2859-2 (010261):

Tento dokument definuje systém statistické přejímky pro kontrolu srovnáváním určený mezní kvalitou (LQ). Tento přejímací systém se používá pro izolované dávky (izolované posloupnosti dávek, izolovanou dávku, jedinečnou dávku nebo krátkou sérii dávek), kde přechodová pravidla popsaná například v ČSN ISO 2859-1 nelze použít. Úrovně kontroly popsané v ČSN ISO 2859-1 pro řízení relativního počtu kontrol tento dokument neobsahuje. V mnoha situacích v průmyslu, v nichž by se přechodová pravidla dala použít, se tato pravidla nepoužívají z mnoha důvodů, které však nemusí být vždy platné: a) výroba je přerušovaná (není spojitá); b) výroba pochází z několika různých zdrojů v různých množstvích ("job lots"); c) dávky jsou izolované; d) dávky jsou po kontrole znovu předloženy k přejímce. Přejímací plány v tomto dokumentu jsou určeny sérií preferovaných hodnot mezní kvality (LQ), kdy riziko odběratele (pravděpodobnost přijetí na úrovni kvality LQ) je obvykle pod 10%, až na několik výjimek. Tento dokument je určen pro kontrolu neshodných jednotek a pro kontrolu neshod na 100 jednotek. Je určen pro případ, kdy jak dodavatel, tak i odběratel považují kontrolovanou dávku za izolovanou. To znamená, že dávka je unikátní, vyrobená jako jediná svého druhu. Norma může být použita i tehdy, kdy série dávek je příliš krátká pro aplikaci přechodových pravidel

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.