ČSN ISO 2859-4 (010261)

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 4: Procedures for assessment of declared quality levelsSTANDARD published on 1.7.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.80 USD excl. VAT
8.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 2859-4
Classification mark: 010261
Catalog number: 67408
Publication date standards: 1.7.2003
SKU: NS-178629
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 2859-4 (010261):

Norma stanovuje výběrové plány a postupy, které lze použít k posouzení, zda úroveň jakosti určité entity se shoduje s deklarovanou hodnotou. Tyto výběrové plány nejsou určeny pro přejímku Výběrové plány v této normě jsou navrženy tak, aby se pracovalo s rizikem menším než 5 %, že dojde k popření deklarované úrovně jakosti (DQL), přestože je správná. Druhé riziko, které se vztahuje k meznímu poměru jakosti LQR (poměr reálné úrovně jakosti k deklarované úrovni jakosti), že nebude popřena deklarovaná úroveň jakosti, která je nesprávná, je 10 %. Uvažují se tři úrovně LQR. Výběrové plány navržené v této normě jsou indexovány hodnotami LQR a DQL a jsou určeny především pro účely auditů a prověrek, kdy si příslušná autorita musí uvědomovat rizika nesprávného závěru a zahrnout toto riziko do svých úvah ( viz požadavek v ČSN EN ISO 19 011, kapitola 6.5).

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand