ČSN ISO 28640 (010245)

Random variate generation methods

Translate name

STANDARD published on 1.10.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.00 USD excl. VAT
22.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 28640
Classification mark: 010245
Catalog number: 501979
Publication date standards: 1.10.2017
SKU: NS-796853
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 28640 (010245):

Tato mezinárodní norma stanovuje metody generování rovnoměrně a nerovnoměrně rozdělených náhodných čísel, určených pro simulace metodou Monte Carlo. Nejsou zahrnuty kryptografické metody generování náhodných čísel. Tuto mezinárodní normu mohou požívat zejména - výzkumníci, provozní inženýři nebo experti v oblasti řízení provozu, kteří používají statistickou simulaci; - statistici, kteří potřebují randomizaci v souvislosti s metodami statistického řízení kvality, se statistickým navrhováním experimentů nebo s výběrovými šetřeními; - matematici v oblasti aplikované matematiky, kteří navrhují složité optimalizační postupy vyžadující použití metod Monte Carlo; - programátoři, kteří implementují algoritmy pro generování náhodných čísel z daných rozděleníCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.