ČSN ISO 28640 (010245)

Random variate generation methods

Translate name

STANDARD published on 1.10.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.90 USD excl. VAT
22.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 28640
Classification mark: 010245
Catalog number: 501979
Publication date standards: 1.10.2017
SKU: NS-796853
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 28640 (010245):

Tato mezinárodní norma stanovuje metody generování rovnoměrně a nerovnoměrně rozdělených náhodných čísel, určených pro simulace metodou Monte Carlo. Nejsou zahrnuty kryptografické metody generování náhodných čísel. Tuto mezinárodní normu mohou požívat zejména - výzkumníci, provozní inženýři nebo experti v oblasti řízení provozu, kteří používají statistickou simulaci; - statistici, kteří potřebují randomizaci v souvislosti s metodami statistického řízení kvality, se statistickým navrhováním experimentů nebo s výběrovými šetřeními; - matematici v oblasti aplikované matematiky, kteří navrhují složité optimalizační postupy vyžadující použití metod Monte Carlo; - programátoři, kteří implementují algoritmy pro generování náhodných čísel z daných rozdělení

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand