ČSN ISO 28640 (010245)

Random variate generation methods

Translate name

STANDARD published on 1.10.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price21.40 USD excl. VAT
21.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 28640
Classification mark: 010245
Catalog number: 501979
Publication date standards: 1.10.2017
SKU: NS-796853
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 28640 (010245):

Tato mezinárodní norma stanovuje metody generování rovnoměrně a nerovnoměrně rozdělených náhodných čísel, určených pro simulace metodou Monte Carlo. Nejsou zahrnuty kryptografické metody generování náhodných čísel. Tuto mezinárodní normu mohou požívat zejména - výzkumníci, provozní inženýři nebo experti v oblasti řízení provozu, kteří používají statistickou simulaci; - statistici, kteří potřebují randomizaci v souvislosti s metodami statistického řízení kvality, se statistickým navrhováním experimentů nebo s výběrovými šetřeními; - matematici v oblasti aplikované matematiky, kteří navrhují složité optimalizační postupy vyžadující použití metod Monte Carlo; - programátoři, kteří implementují algoritmy pro generování náhodných čísel z daných rozdělení

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand