ČSN ISO 31000 (010351)

Risk management - Principles and guidelinesSTANDARD published on 1.10.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.60 USD excl. VAT
17.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 31000
Classification mark: 010351
Catalog number: 86884
Publication date standards: 1.10.2010
SKU: NS-178729
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Company organization and management in general

Annotation of standard text ČSN ISO 31000 (010351):

Organizace všech typů a velikostí jsou vystaveny působení vnitřních a vnějších faktorů a vlivů, které činí nejistým, zda a kdy dosáhnou svých cílů. Účinek, který má tato nejistota na dosažení cílů organizace, je riziko. Tato norma podrobně popisuje systematický a logický proces managementu rizik. Tato norma ČSN ISO 31000 stanoví řadu principů, které je třeba naplnit, aby byl management rizik efektivní. Tato mezinárodní norma doporučuje, aby organizace rozvíjely, implementovaly a kontinuálně zlepšovaly rámec, jehož účelem je integrovat proces pro řízení rizik do svého celkového vedení, strategie a plánování, managementu, procesů podávání hlášení, politik, hodnot a kultury. Norma popisuje vztah mezi zásadami pro management rizik, rámcem pomocí kterého vzniká a procesy managementu rizik. Management rizik lze aplikovat na celou organizaci, v mnoha oblastech a na mnohých úrovních, v kteroukoli dobu, stejně jako pro specifické funkce, projekty nebo činnosti

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand