ČSN ISO 31073 (010355)

Risk management - Vocabulary

Translate name

STANDARD published on 1.9.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.70 USD excl. VAT
9.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 31073
Classification mark: 010355
Catalog number: 517799
Publication date standards: 1.9.2023
SKU: NS-1152384
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 31073 (010355):

Tento dokument poskytuje základní slovník k rozvoji obecného porozumění konceptům a termínům managementu rizik mezi organizacemi a funkcemi, a napříč různými aplikacemi a typy. V kontextu terminologie managementu rizik použitelné pro rizika, kterým organizace čelí, je záměrem, aby se dávala přednost definicím uvedeným v tomto dokumentu. Management rizik je specifický podle aplikace. Za některých okolností může tudíž být nutné doplnit slovník v tomto dokumentu. Tam, kde jsou v této normě použity termíny vztažené k managementu rizik, je nezbytně nutné, aby jejich zamýšlené významy v rámci kontextu této normy nebyly chybně interpretovány, zkresleny nebo zneužity. Tam, kde to je vhodné, může být nutné terminologii v tomto dokumentu nahradit terminologií specifickou pro určitý obor

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.