ČSN ISO 3534-2 (010216)

Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statisticsSTANDARD published on 1.9.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.10 USD excl. VAT
33.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 3534-2
Classification mark: 010216
Catalog number: 86143
Publication date standards: 1.9.2010
SKU: NS-178848
The number of pages: 104
Approximate weight : 343 g (0.76 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 3534-2 (010216):

Norma obsahuje termíny a definice základních pojmů aplikované statistiky zejména z oblasti sběru a získávání dat, vzorkování, statistických přejímek, statistického řízení jakosti a statistické regulace procesů. Většina definic je doplněna vysvětlujícími poznámkami nebo příklady. Pro některé termíny norma zavádí doporučené značení. Informativní přílohy obsahují diagramy, které názorně ukazují vzájemné vztahy mezi definovanými pojmyCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.