ČSN ISO 3534-3 (010216)

Statistics - Vocabulary and symbols - Part 3: Design of experiments

Translate name

STANDARD published on 1.12.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.50 USD excl. VAT
32.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 3534-3
Classification mark: 010216
Catalog number: 508617
Publication date standards: 1.12.2019
SKU: NS-977114
The number of pages: 94
Approximate weight : 313 g (0.69 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 3534-3 (010216):

Tato část ISO 3534 definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů a lze ji použít při navrhování dalších mezinárodních norem. Konkrétněji definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů s jednorozměrnou a spojitou odezvou, jejíž střední hodnota je lineární funkcí parametrů. Z hlediska statistické analýzy jsou termíny založeny na předpokladu, že chybový člen má normální rozdělení s konstantním rozptylem

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand