ČSN ISO 3534-3 (010216)

Statistics - Vocabulary and symbols - Part 3: Design of experiments

Translate name

STANDARD published on 1.12.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.40 USD excl. VAT
32.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 3534-3
Classification mark: 010216
Catalog number: 508617
Publication date standards: 1.12.2019
SKU: NS-977114
The number of pages: 94
Approximate weight : 313 g (0.69 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 3534-3 (010216):

Tato část ISO 3534 definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů a lze ji použít při navrhování dalších mezinárodních norem. Konkrétněji definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů s jednorozměrnou a spojitou odezvou, jejíž střední hodnota je lineární funkcí parametrů. Z hlediska statistické analýzy jsou termíny založeny na předpokladu, že chybový člen má normální rozdělení s konstantním rozptylem

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.