ČSN ISO 3534-3 (010216)

Statistics - Vocabulary and symbols - Part 3: Design of experiments

Translate name

STANDARD published on 1.12.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price31.60 USD excl. VAT
31.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 3534-3
Classification mark: 010216
Catalog number: 508617
Publication date standards: 1.12.2019
SKU: NS-977114
The number of pages: 94
Approximate weight : 313 g (0.69 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 3534-3 (010216):

Tato část ISO 3534 definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů a lze ji použít při navrhování dalších mezinárodních norem. Konkrétněji definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů s jednorozměrnou a spojitou odezvou, jejíž střední hodnota je lineární funkcí parametrů. Z hlediska statistické analýzy jsou termíny založeny na předpokladu, že chybový člen má normální rozdělení s konstantním rozptylem

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.