ČSN ISO 362-1 (011686)

Acoustics - Engineering method for measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Part 1: M and N categories

Translate name

STANDARD published on 1.10.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.40 USD excl. VAT
25.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 362-1
Classification mark: 011686
Catalog number: 517991
Publication date standards: 1.10.2023
SKU: NS-1154753
The number of pages: 72
Approximate weight : 216 g (0.48 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 362-1 (011686):

Tento dokument stanovuje technickou metodu měření hluku vyzařovaného silničními vozidly kategorií M a N v obvyklých podmínkách městské dopravy. Vylučuje vozidla kategorie L1 a L2, která jsou uvedena v ISO 9645, a vozidla kategorie L3, L4 a L5, která jsou uvedena v ISO 362-2. Specifikace jsou určeny k reprodukování hladin hluku vytvářených nejdůležitějšími zdroji hluku při běžném jízdním provozu městské dopravy (viz příloha A). Metoda je vytvořena tak, aby vyhovovala požadavkům na jednoduchost, pokud jsou v souladu s reprodukovatelností výsledků při daných podmínkách provozu vozidla. Zkušební metoda vyžaduje akustické prostředí, které je dosažitelné pouze v rozlehlém volném prostoru. Takové podmínky obvykle existují při: - měřeních vozidla pro schválení typu, - měřeních ve stádiu výroby, a - měřeních v oficiálních zkušebnách. POZNÁMKA 1 - Výsledky získané touto metodou udávají objektivní míru vyzařovaného hluku při stanovených podmínkách zkoušky. Je nezbytné brát v úvahu skutečnost, že subjektivní hodnocení obtěžování hlukem u různých tříd motorových vozidel není v jednoduchém vztahu k údajům získaným systémem pro měření zvuku. Poněvadž obtěžování je silně závislé na lidském vnímání, fyziologických podmínkách člověka, kulturních podmínkách a podmínkách prostředí, je vnímáno se značnými rozdíly a je proto nepoužitelné jako parametr k popisu specifických podmínek vozidla. POZNÁMKA 2 - Zkoušky náhodně odebraných vozidel jsou zřídka prováděny v ideálním akustickém prostředí. Jsou-li měření prováděna na vozovce v akustickém prostředí, které zcela nesplňuje požadavky stanovené tímto dokumentem, mohou se získané výsledky značně lišit od výsledků získaných při stanovených podmínkách

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.