ČSN ISO 362-3 (011686)

Acoustics - Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Engineering method - Part 3: Indoor testing M and N categories

Translate name

STANDARD published on 1.6.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.40 USD excl. VAT
25.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 362-3
Classification mark: 011686
Catalog number: 517174
Publication date standards: 1.6.2023
SKU: NS-1144615
The number of pages: 76
Approximate weight : 228 g (0.50 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Noise emitted by means of transport

Annotation of standard text ČSN ISO 362-3 (011686):

Tento dokument specifikuje technickou metodu měření hluku vyzařovaného silničními vozidly kategorií M a N při využití polobezodrazové místnosti s instalovaným dynamometrem. Specifikace jsou určeny k dosažení akustické korelace mezi zkoušením vnějšího hluku silničních vozidel v polobezodrazové místnosti a zkoušením ve venkovním prostředí, jak je popsáno v ISO 362-1. Tento dokument poskytuje všechny nezbytné požadavky a postupy pro zkoušení ve vnitřním prostředí k získání výsledků, jejichž kolísání mezi zkušebními běhy je srovnatelné s měřeními při současných typových schvalovacích zkouškách. Tento dokument poskytuje metodu navrženou tak, aby splňovala požadavky na jednoduchost, pokud jsou konzistentní s reprodukovatelnosti výsledků za provozních podmínek vozidla. Výsledky získané touto metodou udávají objektivní míru vyzařovaného hluku při stanovených podmínkách zkoušky. Je nezbytné brát v úvahu skutečnost, že subjektivní hodnocení obtěžování hlukem u různých tříd motorových vozidel není v jednoduchém vztahu k údajům získaným systémem pro měření zvuku. Poněvadž obtěžování je silně závislé na lidském vnímání, fyziologických podmínkách člověka, kulturních podmínkách a podmínkách prostředí, je vnímáno se značnými rozdíly a je proto nepoužitelné jako parametr k popisu specifických podmínek vozidla. Jestliže se měření provádí v místnostech, které nesplňují požadavky uvedené v tomto dokumentu, mohou se získané výsledky lišit od výsledků získaných při stanovených podmínkách

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.