ČSN ISO 37001 (010392)

Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use

Translate name

STANDARD published on 1.9.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.60 USD excl. VAT
23.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 37001
Classification mark: 010392
Catalog number: 503262
Publication date standards: 1.9.2017
SKU: NS-693299
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Company organization and management in general

Annotation of standard text ČSN ISO 37001 (010392):

Tato norma specifikuje požadavky a poskytuje návod pro ustavení, implementaci, udržování, prověřování a zlepšování systému protikorupčního managementu, který má organizaci pomoct při prevenci a odhalování korupce a reakci na ní. Systém může být zaveden samostatně, nebo může být integrován do celkového systému managementu organizace. Požadavky této normy jsou generické. Norma může být použita jakoukoli organizací (nebo její částí) ve veřejném, soukromém nebo neziskovém sektoru, bez ohledu na její typ a velikost a charakter jejích činností

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.