ČSN ISO 37002 (010395)

Whistleblowing management systems - Guidelines

Translate name

STANDARD published on 1.11.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.40 USD excl. VAT
22.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 37002
Classification mark: 010395
Catalog number: 515940
Publication date standards: 1.11.2022
SKU: NS-1088404
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Company organization and management in general

Annotation of standard text ČSN ISO 37002 (010395):

Tento dokument obsahuje směrnice pro vytvoření, implementaci a udržování efektivního systému managementu oznamování protiprávního jednání založeného na zásadách důvěry, nestrannosti a ochrany, a to v těchto čtyřech krocích: a) přijetí oznámení o protiprávním jednání; b) posouzení oznámení o protiprávním jednání; c) řešení oznámení o protiprávním jednání; uzavírání případů týkajících se oznamování protiprávního jednání. d) uzavírání případů týkajících se oznamování protiprávního jednání. Směrnice obsažené v tomto dokumentu jsou obecné a mají být použitelné pro všechny organizace bez ohledu na jejich druh, velikost, povahu činnosti a bez ohledu na to, zda působí ve veřejném, soukromém nebo neziskovém sektoru. Rozsah použití těchto směrnic závisí na faktorech uvedených v 4.1, 4.2 a 4.3. Systém managementu oznamování protiprávního jednání může být samostatný nebo může být použit jako součást celkového systému managementu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.