ČSN ISO 37002 (010395)

Whistleblowing management systems - Guidelines

Translate name

STANDARD published on 1.11.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.20 USD excl. VAT
23.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 37002
Classification mark: 010395
Catalog number: 515940
Publication date standards: 1.11.2022
SKU: NS-1088404
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Company organization and management in general

Annotation of standard text ČSN ISO 37002 (010395):

Tento dokument obsahuje směrnice pro vytvoření, implementaci a udržování efektivního systému managementu oznamování protiprávního jednání založeného na zásadách důvěry, nestrannosti a ochrany, a to v těchto čtyřech krocích: a) přijetí oznámení o protiprávním jednání; b) posouzení oznámení o protiprávním jednání; c) řešení oznámení o protiprávním jednání; uzavírání případů týkajících se oznamování protiprávního jednání. d) uzavírání případů týkajících se oznamování protiprávního jednání. Směrnice obsažené v tomto dokumentu jsou obecné a mají být použitelné pro všechny organizace bez ohledu na jejich druh, velikost, povahu činnosti a bez ohledu na to, zda působí ve veřejném, soukromém nebo neziskovém sektoru. Rozsah použití těchto směrnic závisí na faktorech uvedených v 4.1, 4.2 a 4.3. Systém managementu oznamování protiprávního jednání může být samostatný nebo může být použit jako součást celkového systému managementu

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.