ČSN ISO 37301 (010394)

Compliance management systems - Requirements with guidance for use

Translate name

STANDARD published on 1.10.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.40 USD excl. VAT
22.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 37301
Classification mark: 010394
Catalog number: 513358
Publication date standards: 1.10.2021
SKU: NS-1037009
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Company organization and management in general

Annotation of standard text ČSN ISO 37301 (010394):

Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje směrnice pro vytvoření, vývoj, implementaci, hodnocení, udržování a zlepšování efektivního systému managementu shody v rámci organizace. Tento dokument je použitelný pro všechny typy organizací bez ohledu na typ, velikost a povahu činnosti a stejně tak, zda je organizace z veřejného, soukromého nebo neziskového sektoru. Všechny požadavky uvedené v tomto dokumentu, které odkazují na řídící orgán, platí pro nejvyšší vedení v případech, kdy organizace nemá řídící orgán jako samostatnou funkci

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand