ČSN ISO 37301 (010394)

Compliance management systems - Requirements with guidance for use

Translate name

STANDARD published on 1.7.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.90 USD excl. VAT
22.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 37301
Classification mark: 010394
Catalog number: 517149
Publication date standards: 1.7.2023
SKU: NS-1147250
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Company organization and management in general

Annotation of standard text ČSN ISO 37301 (010394):

Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje směrnice pro vytvoření, vývoj, implementaci, hodnocení, udržování a zlepšování efektivního systému managementu souladu v organizaci. Tento dokument je použitelný pro všechny typy organizací bez ohledu na typ, velikost a povahu činností, jakož i na to, zda se jedná o organizaci z veřejného, soukromého nebo neziskového sektoru. Všechny požadavky specifikované v tomto dokumentu, které se odkazují na správní a řídicí orgán, se vztahují na vrcholové vedení v případě, kdy organizace nemá správní a řídicí orgán jako samostatnou funkci

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.