ČSN ISO 45001 (010801)

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

Translate name

STANDARD published on 1.10.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price21.50 USD excl. VAT
21.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 45001
Classification mark: 010801
Catalog number: 505900
Publication date standards: 1.10.2018
SKU: NS-898713
The number of pages: 60
Approximate weight : 180 g (0.40 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Occupational safety. Industrial hygiene

Annotation of standard text ČSN ISO 45001 (010801):

Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP. Je použitelný v každé organizaci, která hodlá vytvořit, zavést a udržovat systém managementu BOZP pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro odstraňování nebezpečí a pro minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně systémových nedostatků), pro využívání příležitostí v oblasti BOZP a pro řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand