ČSN ISO 4773 (015064)

Non-destructive testing - Ultrasonic guided-wave testing using the phased-array technique

Translate name

STANDARD published on 1.4.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 4773
Classification mark: 015064
Catalog number: 518996
Publication date standards: 1.4.2024
SKU: NS-1170045
The number of pages: 21
Approximate weight : 63 g (0.14 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 4773 (015064):

Tento dokument specifikuje koncepci aplikace zkoušení vedenými vlnami technikou phased array pro různé typy nepřístupných konstrukcí, včetně podzemních potrubí. Uvažované materiály jsou uhlíková ocel a nerezová ocel. Tento dokument nezahrnuje principy a kritéria pro podzemní zařízení a schéma zkoušení ultrazvukem vedenými vlnami technikou phased array. Kromě toho tento dokument obsahuje optimalizovaný proces pro získání spolehlivých výsledků v případech zkoušek na nepřístupných potrubích. Tento dokument poskytuje návod k použití zkoušení vedenými vlnami phased array pro různé typy nepřístupných konstrukcí, včetně podzemních potrubí vyrobených z uhlíkové oceli a nerezové oceli. Metodika popsaná v tomto dokumentu zahrnuje optimalizovaný proces pro dosažení spolehlivých výsledků v případech zkoušek na nepřístupných potrubích s úpravami diagramu svazku v místě ohniska GW v závislosti na typu, umístění a četnosti vad. Proces také bere v úvahu distribuční diagram vedených vln a charakteristiky zvoleného módu, přičemž se optimální fokusace a řízení dosahuje nastavením časového zpoždění buzení pro každý měnič v závislosti na počtu intervalů obvodového uspořádání dané sondy phased array

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.