ČSN ISO 50002 (011514)

Energy audits - Requirements with guidance for useSTANDARD published on 1.5.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.80 USD excl. VAT
14.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 50002
Classification mark: 011514
Catalog number: 500003
Publication date standards: 1.5.2016
SKU: NS-637031
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Energy and heat transfer engineering in general

Annotation of standard text ČSN ISO 50002 (011514):

Tato mezinárodní norma specifikuje procesní požadavky pro provádění energetického auditu na energetickou náročnost. Je použitelná pro všechny typy zařízení a organizací a všechny formy energie a jejího užití. Norma specifikuje zásady provádění energetických auditů, požadavky na běžné procesy během energetických auditů a výstupy energetických auditů. Energetický audit může doplnit energetickou bilanci a usnadnit sledování, měření a analýzu, tak jak jsou popsány v normě ISO 50001, nebo může být použit samostatně. Účelem této normy je definovat minimální soubor požadavků vedoucích k identifikaci příležitostí ke snížení energetické náročnosti

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.