ČSN ISO 50003 (011515)

Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems

Translate name

STANDARD published on 1.1.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.30 USD excl. VAT
23.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 50003
Classification mark: 011515
Catalog number: 513843
Publication date standards: 1.1.2022
SKU: NS-1045926
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 50003 (011515):

Tato mezinárodní norma je určena k použití ve spojení s ČSN EN ISO/IEC 17021-1. Požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1 platí i pro tuto mezinárodní normu. ČSN ISO 50003 specifikuje požadavky pro konkrétní technickou oblast systémů managementu hospodaření s energií (EnMS), které jsou potřebné pro zajištění efektivity auditu a certifikace a zároveň podporují úsilí organizace o neustálé zlepšování energetické hospodárnosti, včetně energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energie, jakož i EnMS. Tato mezinárodní norma se zabývá zejména dodatečnými požadavky nezbytnými pro proces auditu. Zahrnuje proces plánování, počáteční certifikační audit, provádění auditu na místě, kompetenci auditora, dobu trvání auditu a vzorkování na více pracovištích. ČSN ISO 50003 se zabývá audity EnMS pro účely certifikace, ale netýká se energetických auditů, u nichž je účelem zavést systematickou analýzu spotřeby a užití energie, a které jsou definovány v ČSN ISO 50002

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.