ČSN ISO 50003 (011515)

Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems

Automatically translated name:

Systems energy management - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems of energy management.STANDARD published on 1.12.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.40 USD excl. VAT
14.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 50003
Classification mark: 011515
Catalog number: 98947
Publication date standards: 1.12.2015
SKU: NS-621728
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Energy and heat transfer engineering in general

Annotation of standard text ČSN ISO 50003 (011515):

Tato mezinárodní norma je určena k použití ve spojení s ISO/IEC 17021:2011. V době zveřejnění této mezinárodní normy je ISO/IEC 17021:2011 revidována a bude zrušena a nahrazena normou ISO/IEC 17021-1. Pro účely této mezinárodní normy se ISO/IEC 17021: 2011 a ISO/IEC 17021-1 považují za rovnocenné. Kromě požadavků ISO/IEC 17021:2011, specifikuje tato mezinárodní norma požadavky odrážející konkrétní technické oblasti systémů managementu hospodaření s energií (EnMS), které jsou potřebné pro zajištění efektivity auditu a certifikace. Tato mezinárodní norma se zabývá zejména dalšími nezbytnými požadavky pro plánování procesu auditu, počáteční certifikaci, provádění auditu na pracovišti, odbornou způsobilost auditora, dobu trvání auditů EnMS a vzorkování týkající se více pracovišť. Tato mezinárodní norma se zabývá audity systému managementu hospodaření s energií pro účely certifikace, ale nezabývá se energetickými audity, jejichž cílem je vytvořit systematickou analýzu spotřeby a užívání energie, které jsou definovány v ISO 50002

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand