ČSN ISO 50006 (011517)

Energy management systems - Evaluating energy performance using energy performance indicators and energy baselines

Translate name

STANDARD published on 1.2.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.10 USD excl. VAT
15.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 50006
Classification mark: 011517
Catalog number: 518698
Publication date standards: 1.2.2024
SKU: NS-1165082
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Annotation of standard text ČSN ISO 50006 (011517):

Tento dokument poskytuje praktický návod týkající se řízení energetické hospodárnosti, včetně jejího hodnocení, kontroly a neustálého zlepšování prostřednictvím zavedení, používání a udržování EnPI a odpovídajících EnB. Dokument poskytuje návod pro výběr vhodných ukazatelů EnPI vzhledem k cílům organizací, které mohou jejich zavedením dosáhnout významných přínosů. Dokument je určen jako návod pro organizaci při zavádění, používání a udržování EnPI a EnB v souladu s požadavky normy ISO 50001. Proces popsaný v tomto dokumentu však může být přínosem pro každou organizaci, včetně těch, které nemají systém EnMS. Nicméně další výhody lze získat, pokud je tento proces začleněn do systému EnMS v souladu s normou ISO 50001

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.