ČSN ISO 50015 (011518)

Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance

Translate name

STANDARD published on 1.6.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 50015
Classification mark: 011518
Catalog number: 517337
Publication date standards: 1.6.2023
SKU: NS-1144616
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Energy and heat transfer engineering in general

Annotation of standard text ČSN ISO 50015 (011518):

Tato mezinárodní norma stanovuje obecné zásady a směrnice pro proces měření a ověřování (M&V) energetické hospodárnosti organizace nebo jejích součástí. Měření a ověřování přidává hodnotu tím, že zvyšuje důvěryhodnost výsledků v oblasti energetické hospodárnosti a jejího zlepšování. Důvěryhodné výsledky mohou přispět k úsilí o zlepšování energetické hospodárnosti. Tato mezinárodní norma může být použita samostatně nebo ve spojení s jinými normami nebo protokoly a může být uplatněna pro všechny druhy energie. Tuto mezinárodní normu mohou použít organizace jakékoli velikosti, pracovníci měření a ověřování nebo jakékoli zainteresované strany za účelem použít měření a ověřování při vykazování výsledků energetické hospodárnosti. Zásady a návod v této mezinárodní normě nejsou vyžadovány normou ISO 50001, ale organizace používající ISO 50001 je mohou využít

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.