ČSN ISO 5127 (010162)

Information and documentation - VocabularySTANDARD published on 1.5.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price49.70 USD excl. VAT
49.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 5127
Classification mark: 010162
Catalog number: 67126
Publication date standards: 1.5.2003
SKU: NS-179309
The number of pages: 160
Approximate weight : 511 g (1.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Information sciences

Annotation of standard text ČSN ISO 5127 (010162):

Tato mezinárodní norma má usnadnit mezinárodní komunikaci v oblasti informací a dokumentace. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů vztahujících se na tuto oblast a vymezuje vztahy mezi hesly. Předmět této mezinárodní normy odpovídá předmětu technické komise ISO/TC 46, Standardizace činností souvisejících s knihovnami, dokumentačními a informačními středisky, indexačními a referátovými službami, archivy, informační vědou a publikováním.

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.