ČSN ISO 5127 (010162)

Information and documentation - VocabularySTANDARD published on 1.5.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price45.20 USD excl. VAT
45.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 5127
Classification mark: 010162
Catalog number: 67126
Publication date standards: 1.5.2003
SKU: NS-179309
The number of pages: 160
Approximate weight : 511 g (1.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Information sciences

Annotation of standard text ČSN ISO 5127 (010162):

Tato mezinárodní norma má usnadnit mezinárodní komunikaci v oblasti informací a dokumentace. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů vztahujících se na tuto oblast a vymezuje vztahy mezi hesly. Předmět této mezinárodní normy odpovídá předmětu technické komise ISO/TC 46, Standardizace činností souvisejících s knihovnami, dokumentačními a informačními středisky, indexačními a referátovými službami, archivy, informační vědou a publikováním.

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand