ČSN ISO 5127 (010162)

Information and documentation - VocabularySTANDARD published on 1.5.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price47.70 USD excl. VAT
47.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 5127
Classification mark: 010162
Catalog number: 67126
Publication date standards: 1.5.2003
SKU: NS-179309
The number of pages: 160
Approximate weight : 511 g (1.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Information sciences

Annotation of standard text ČSN ISO 5127 (010162):

Tato mezinárodní norma má usnadnit mezinárodní komunikaci v oblasti informací a dokumentace. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů vztahujících se na tuto oblast a vymezuje vztahy mezi hesly. Předmět této mezinárodní normy odpovídá předmětu technické komise ISO/TC 46, Standardizace činností souvisejících s knihovnami, dokumentačními a informačními středisky, indexačními a referátovými službami, archivy, informační vědou a publikováním.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand