ČSN ISO 5348 (011484)

Mechanical vibration and shock - Mechanical mounting of accelerometers

Translate name

STANDARD published on 1.1.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.20 USD excl. VAT
14.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 5348
Classification mark: 011484
Catalog number: 518640
Publication date standards: 1.1.2024
SKU: NS-1161776
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 5348 (011484):

Tento dokument stanovuje důležité technické vlastnosti různých metod připevnění snímačů vibrací a popisuje doporučené praxe. Ukazuje rovněž příklady, jak může připevnění akcelerometru ovlivnit frekvenční odezvu a uvádí, jak mohou další vlivy ovlivnit věrnost reprezentace skutečného pohybu sledované konstrukce. Tento dokument platí pro dotykový typ akcelerometru, který se v současnosti široce používá. Lze jej použít jak pro jednoosé, tak pro víceosé snímače. Tento dokument je možné použít také pro snímače rychlosti. Tento dokument umožňuje uživateli odhadnout limity připevnění a potenciální odchylky měření, které z toho vyplývají. Záležitosti připevnění snímačů nejsou jen jediným problémem, který může ovlivnit validitu měření vibrací. Další takové problémy zahrnují mezi jiným: pohyby v příčném směru, vyrovnání osy citlivosti snímače, namáhání základny snímače v ohybu, pohyb kabelu, teplotní změny, elektrická a magnetická pole, kmitání kabelu a krouticí moment utažení. Předmětem tohoto dokumentu nejsou jiné záležitosti než připevnění a jejich možné účinky

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.