strlen:21


ČSN ISO 55001 (010376)

Asset management - Management systems - Requirements

Automatically translated name:

Asset Management - Management Systems - Requirements.STANDARD published on 1.5.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price12.90 USD excl. VAT
12.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 55001
Classification mark: 010376
Catalog number: 97511
Publication date standards: 1.5.2015
SKU: NS-586457
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Company organization and management in general

Annotation of standard text ČSN ISO 55001 (010376):

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu aktiv v rámci kontextu organizace. Lze ji aplikovat na všechny typy aktiv a mohou ji používat organizace všech typů a velikostí. Je určena k použití především při řízení hmotných aktiv, lze ji však používat i pro jiné typy aktiv

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.