ČSN ISO 5725-2 (010251)

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

Translate name

STANDARD published on 1.2.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.40 USD excl. VAT
25.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 5725-2
Classification mark: 010251
Catalog number: 514274
Publication date standards: 1.2.2022
SKU: NS-1048605
The number of pages: 80
Approximate weight : 240 g (0.53 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 5725-2 (010251):

Tento dokument - rozšiřuje obecné zásady pro navrhování experimentů pro numerický odhad přesnosti metod měření pomocí mezilaboratorního experimentu založeného na spolupráci; - poskytuje podrobný praktický popis základní metody pro rutinní použití při odhadu přesnosti metod měření; - poskytuje pokyny všem pracovníkům, kteří se zabývají navrhováním, prováděním nebo analyzováním výsledků zkoušek pro odhad přesnosti. POZNÁMKA - Modifikace této základní metody pro konkrétní účely jsou uvedeny v jiných částech ISO 5725

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.