ČSN ISO 5725-4 (010251)

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method

Translate name

STANDARD published on 1.2.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.10 USD excl. VAT
15.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 5725-4
Classification mark: 010251
Catalog number: 514275
Publication date standards: 1.2.2022
SKU: NS-1048606
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 5725-4 (010251):

Tento dokument - specifikuje základní metody pro odhadování zkreslení metody měření a laboratorního zkreslení při použití metody měření; - poskytuje praktický přístup k základní metodě pro rutinní použití při odhadování vychýlení metod měření a laboratorního vychýlení; - poskytuje stručné pokyny všem pracovníkům, kteří se zabývají navrhováním, prováděním nebo analýzou výsledků měření pro odhadování zkreslení. 1.2 Zabývá se výhradně metodami měření, které poskytují měření na spojité stupnici a dávají jako výsledek měření jedinou hodnotu, ačkoli jediná hodnota může být výsledkem výpočtu ze souboru pozorování. 1.3 Tento dokument platí, pokud je metoda měření normalizována a všechna měření jsou prováděna podle této metody měření. POZNÁMKA - V pokynu ISO/IEC 99:2007 (VIM) je "postup měření" (2.6) analogický termín související s termínem "metoda měření" použitým v tomto dokumentu. 1.4 Tento dokument platí pouze v případě, že lze stanovit přijatou referenční hodnotu, která nahradí skutečnou hodnotu použitím hodnoty, například: - vhodného referenčního materiálu; - vhodného standardu měření; - odkazem na vhodnou metodu měření; - vhodně připraveného známého vzorku. 1.5 Tento dokument se vztahuje pouze na případy, kdy stačí odhadnout vychýlení pouze u jedné nemovitosti najednou. Neplatí, pokud je vychýlení při měření jedné vlastnosti ovlivněno úrovní jakékoli jiné vlastnosti (tj. neuvažuje se interferencemi žádné ovlivňující veličiny). Srovnání pravdivosti dvou metod měření je uvažováno v ISO 5725-6

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.