ČSN ISO 5725-6 (010251)

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 6: Use in practice of accuracy values

Translate name

STANDARD published on 1.9.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.30 USD excl. VAT
22.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 5725-6
Classification mark: 010251
Catalog number: 505456
Publication date standards: 1.9.2018
SKU: NS-857952
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 5725-6 (010251):

Účelem této části ISO 5725 je poskytnout určité ukázky, jak lze údaje o přesnosti používat v různých praktických situacích tím, že: a) poskytuje normalizovanou metodu výpočtu meze opakovatelnosti, meze reprodukovatelnosti a dalších mezí použitelných při zkoumání výsledků zkoušek získaných normalizovanou metodou měření; b) poskytuje způsob kontroly přijatelnosti výsledků zkoušek získaných za podmínek opakovatelnosti nebo reprodukovatelnosti; c) popisuje jak v určitém časovém úseku posoudit stabilitu výsledků uvnitř laboratoře a tím poskytuje metodu pro "řízení kvality" prací uvnitř laboratoře; d) popisuje jak posoudit, zda je daná laboratoř schopna uspokojivě používat danou metodu měření; e) popisuje jak porovnat alternativní metody měření

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand