ČSN ISO 5725-6 (010251)

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 6: Use in practice of accuracy values

Translate name

STANDARD published on 1.9.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.20 USD excl. VAT
23.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 5725-6
Classification mark: 010251
Catalog number: 505456
Publication date standards: 1.9.2018
SKU: NS-857952
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 5725-6 (010251):

Účelem této části ISO 5725 je poskytnout určité ukázky, jak lze údaje o přesnosti používat v různých praktických situacích tím, že: a) poskytuje normalizovanou metodu výpočtu meze opakovatelnosti, meze reprodukovatelnosti a dalších mezí použitelných při zkoumání výsledků zkoušek získaných normalizovanou metodou měření; b) poskytuje způsob kontroly přijatelnosti výsledků zkoušek získaných za podmínek opakovatelnosti nebo reprodukovatelnosti; c) popisuje jak v určitém časovém úseku posoudit stabilitu výsledků uvnitř laboratoře a tím poskytuje metodu pro "řízení kvality" prací uvnitř laboratoře; d) popisuje jak posoudit, zda je daná laboratoř schopna uspokojivě používat danou metodu měření; e) popisuje jak porovnat alternativní metody měření

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.