ČSN ISO 5982 (011421)

Mechanical vibration and shock - Range of idealized values to characterize human biodynamic response under whole-body vibration

Translate name

STANDARD published on 1.5.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.40 USD excl. VAT
23.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 5982
Classification mark: 011421
Catalog number: 512044
Publication date standards: 1.5.2021
SKU: NS-1023454
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibration and shock with respect to human beings

Annotation of standard text ČSN ISO 5982 (011421):

Tento dokument popisuje rozsah idealizovaných hodnot modulu a fáze efektivní hmotnosti, které lze aplikovat na sedící osoby s podporou zad a bez ní, vystavené sinusovým nebo širokopásmovým náhodným vibracím ve směrech x, y a z, a na stojící osoby vystavené sinusovým nebo širokopásmovým náhodným vibracím ve směru z za specifických experimentálních podmínek. Přídavně je v tomto dokumentu popsán rozsah idealizovaných hodnot modulu a fáze činitele přenosu ze sedadla na hlavu, které lze aplikovat na sedící osoby bez podpory zad, vystavené sinusovým nebo širokopásmovým náhodným vibracím ve směru z. Rozsahy idealizovaných hodnot stanovených v tomto dokumentu se považují za platné pro osoby sedící na tuhém sedadle (nebo stojící na tuhé plošině v případě směru z) s podporou nohou a podrobené vibracím. Rozsah idealizovaných hodnot činitele přenosu ze sedadla na hlavu lze považovat za použitelný také pro podmínku, kdy nohy volně visí. Pro sedící osoby podrobené sinusovým nebo širokopásmovým náhodným vibracím jsou hodnoty efektivní hmotnosti stanoveny ve frekvenčním rozsahu 0,5 Hz až 10 Hz pro směr x a směr y a ve frekvenčním rozsahu od 0,5 Hz do 20 Hz pro směr z. Frekvenční a amplitudové charakteristiky vibrací spadají do rozsahu, který pravděpodobně převládá při řízení vozidel, jako jsou zemědělské traktory, stroje pro zemní práce a manipulační vozíky. Tento dokument se nevztahuje na automobily z důvodu nedostatku spolehlivé databáze pro podmínky zahrnující polohu a úrovně buzení vibrací, které jsou nejpravděpodobněji spojené s řízením automobilu. Horní a dolní mezní hodnoty modulu a fáze stanovené na každé frekvenci pro každou ze tří uvažovaných funkcí biodynamické odezvy reprezentují rozsah nejpravděpodobnějších nebo idealizovaných hodnot. Průměrné hodnoty reprezentují celkové vážené průměrné hodnoty z dat získaných na lidech a stanovují cílové hodnoty pro obecné aplikace. Takové aplikace mohou zahrnovat vývoj analogických mechanických modelů pro laboratorní zkoušení sedadel nebo funkcí na korigování rozhraní člověka, pokud se tělo reprezentuje jako tuhá hmota, nebo při vývoji analytických modelů lidského těla, používaných při odhadech expozice celkovým vibracím nebo při optimalizaci konstrukce sedadla nebo polstrování

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.