ČSN ISO 6336-1 (014687)

Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors

Translate name

STANDARD published on 1.2.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price40.70 USD excl. VAT
40.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 6336-1
Classification mark: 014687
Catalog number: 517458
Publication date standards: 1.2.2024
SKU: NS-1165083
The number of pages: 148
Approximate weight : 475 g (1.05 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN ISO 6336-1 (014687):

Tato část ISO 6336 uvádí základní principy, doporučené a obecné ovlivňující faktory pro výpočet únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby. Spolu s dalšími dokumenty souboru ISO 6336 poskytuje metodu, pomocí níž lze porovnávat různá soukolí. Není určena pro průkaz vlastností smontovaných převodových systémů. Není určena pro obecnou inženýrskou veřejnost. Naopak je určena pro používání zkušeným konstruktérem převodovek, který je schopen vybírat přiměřené hodnoty faktorů do vzorců na základě znalostí obdobných konstrukcí a je si vědom vlivu jednotlivých položek. Vzorce v souboru ISO 6336 jsou určeny pro zavedení jednotné přijatelné metody pro výpočet pevnosti v ohybu u čelních kol s přímými nebo šikmými zuby. Soubor ISO 6336 obsahuje postupy založené na zkouškách a na teoretických studiích, na které se odkazuje každá metoda. Metody jsou ověřeny pro: - normálný úhel profilu od 15° až 25°; - úhel sklonu zubu až 30°; - poměrný čelní dotyk od 1,0 až 2,5. Pokud je rozsah normy překročen, bude nutné vypočítané výsledky potvrdit zkušenostmi. Vzorce obsažené v souboru ISO 6336 nelze použít, pokud platí kterákoliv z následujících podmínek: - ozubená kola s poměrnými čelními dotyky menší než 1,0; - interference mezi hlavou zubu a patním přechodem; - vyskytují se špičaté zuby; - zuby mají nulovou vůli. Výpočtové vzorce podle souboru ISO 6336 nelze použít na jiné typy poškození zubů ozubených kol jako je plastická deformace, zadírání, rozdrcení cementované vrstvy, natavení a otěr, a nelze je použít při vibracích, kde může dojít k nepředvídatelné poruše profilu. Soubor ISO 6336 se nepoužívá na zuby dokončované kováním nebo slinováním. Nelze ji použít pro ozubená kola se špatným pásmem dotyku. Ovlivňující faktory prezentované v těchto metodách tvoří metodu pro předpovídání rizika poškození, která je v souladu s průmyslovými a experimentálními zkušenostmi. Je možné, že nejsou zcela vědecky přesné. Proto výpočtové metody z jedné části souboru ISO 6336 nelze použít v jiné části souboru 6336, pokud není výslovně uvedeno. Postupy obsažené v souboru ISO 6336 umožňují výpočet únosnosti s ohledem na různé režimy poškození, jako je pittingem, křehký lom v patě zubu, lom boku zubu, opotřebení a mikropitting. Únosnost ozubeného kola je při obvodové rychlosti pod 1 m/s často omezena opotřebením v důsledku otěru (další informace o příslušném výpočtu viz další literaturu, jako jsou odkazy [23] a [22])

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.