ČSN ISO 6336-2 (014687)

Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 2: Calculation of surface durability (pitting)

Translate name

STANDARD published on 1.2.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.70 USD excl. VAT
18.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 6336-2
Classification mark: 014687
Catalog number: 517459
Publication date standards: 1.2.2024
SKU: NS-1165084
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN ISO 6336-2 (014687):

Tento dokument uvádí základní vzorce pro stanovení únosnosti povrchu čelních kol s vnějším nebo vnitřním evolventním ozubením. Obsahuje vzorce pro všechny vlivy na trvanlivost povrchu, kterou lze kvantitativně vyhodnotit. Platí v první řadě pro převodovky mazané olejem, ale lze ji též použít pro získání přibližných hodnot pro (pomaluběžné) převodovky mazané tukem, dokud je záběr zubů trvale dostatečně mazán. Uvedené vzorce platí pro čelní soukolí s profilem zubů v souladu se základním profilem uvedeným v ISO 53. Lze je použít pro zuby, které mají skutečný poměrný čelní dotyk menší než n = 2,5. Výsledky jsou v dobré shodě s jinými metodami (viz odkazy [5], [7], [10], [12]). Vzorce nelze přímo použít pro posouzení jiných druhů poškození povrchu zubů jako je plastická deformace, poškrábání, zadření nebo jakékoliv jiné poškození, než je popsáno v kapitole 4. Únosnost stanovená pomocí přípustného napětí v dotyku se nazývá "únosnost povrchu" nebo "trvanlivost povrchu". Pokud tento předmět normy neplatí, viz ISO 6336-1:2019, kapitola 4

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.