ČSN ISO 6336-3 (014687)

Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 3: Calculation of tooth bending strength

Translate name

STANDARD published on 1.2.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.40 USD excl. VAT
24.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 6336-3
Classification mark: 014687
Catalog number: 517460
Publication date standards: 1.2.2024
SKU: NS-1165085
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN ISO 6336-3 (014687):

Tento dokument specifikuje základní vztahy používané pro výpočet napětí v ohybu zubů evolventních čelních ozubených kol s vnitřním nebo vnitřním ozubením s přímými a šikmými zubů s tloušťkou věnce sR > 0,5 ht pro vnější ozubení a sR > 1,75 mn pro vnitřní ozubení. Zkušenosti s provozními vlastnostmi a typem poškození vnitřního ozubení je výskyt ohybové únavy tj. počátku lomu v patním průměru a postupující k radiálnímu povrchu. Tento dokument nepředpokládá odpovídající ohybovou únavu. Všechna napětí zubu jsou ovlivněna zatíženími, která zahrnují výsledky převodu zatížení ozubenými koly a tak může přezkoušen určené množství. Tento dokument zahrnuje postupy založené na zkoušení a teoretických studiích, jako jsou Hirt [11], Strasser [14] a Brossmann [10]. Výsledky jsou v dobré shodě s dalšími metodami (odkazy [5], [6], [7] a [12]). Uvedené vzorce platí pro kola s přímými i šikmými zuby s profilem zubu v souladu se základním profilem uvedeným v normě ISO 53. Lze je použít i pro ozubení s jiným základním profilem, pokud poměrný dotyk náhradního kola n menší než 2,5. Únosnost stanovená na základě přípustného napětí v ohybu se nazývá "pevností v ohybu zubu". Výsledky jsou v dobré shodě s jinými metodami, pro rozsah použití uvedený v předmětu normy ISO 6336-1. Pokud tento předmět normy neplatí, viz ISO 6336-1:2019, kapitola 4

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.