ČSN ISO 6336-5 (014687)

Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 5: Strength and quality of materials

Translate name

STANDARD published on 1.2.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.40 USD excl. VAT
23.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 6336-5
Classification mark: 014687
Catalog number: 517463
Publication date standards: 1.2.2024
SKU: NS-1165086
The number of pages: 56
Approximate weight : 168 g (0.37 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN ISO 6336-5 (014687):

Tento dokument popisuje napětí v dotyku a napětí v ohybu v patě zubu a uvádí pro ně číselné mezní hodnoty. Jsou specifikovány požadavky na kvalitu a tepelné zpracování materiálu, spolu s uvážením jejich vlivu na obě mezní hodnoty. Hodnoty podle tohoto dokumentu jsou vhodné pro použití ve výpočtech uváděných v ISO 6336-2 a ISO 6336-3 a v aplikačních normách pro průmyslové, rychloběžné a námořní převodovky. Jsou též vhodné pro výpočtové postupy podle ISO 10300 pro výpočet únosnosti kuželových ozubených kol. Informace v tomto dokumentu jsou použitelné pro všechny druhy ozubení, základní profily, rozměry základního profilu, konstrukční řešení atd., které jsou obsaženy ve výše zmíněných normách. Výsledky jsou v dobré shodě s jinými metodami v rozsahu uvedeném v předmětu normy ISO 6336-1 a ISO 10300-1

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.