ČSN ISO 6336-5 (014687)

Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 5: Strength and quality of materialsSTANDARD published on 1.8.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.40 USD excl. VAT
22.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 6336-5
Classification mark: 014687
Catalog number: 72958
Publication date standards: 1.8.2005
SKU: NS-179659
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Gears

Annotation of standard text ČSN ISO 6336-5 (014687):

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě materiálů Tato část ISO 6336 popisuje napětí v dotyku a ohybu a uvádí pro ně číselné mezní hodnoty. Jsou specifikovány požadavky na kvalitu a tepelné zpracování materiálu, spolu s uvážením jejich vlivu na obě mezní hodnoty. Hodnoty podle této části ISO 6336 jsou vhodné pro použití ve výpočtech uváděných v ISO 6336-2 a ISO 6336-3 a v aplikačních normách pro průmyslové, rychloběžné a námořní převodovky. Jsou též vhodné pro výpočtové postupy podle ISO 10300 pro výpočet únosnosti kuželových kol. Informace v této části ISO 6336 jsou použitelné pro všechny druhy ozubení, základní profily, rozměry základního profilu, konstrukční řešení atd., které jsou obsaženy ve výše zmíněných normách. Výsledky jsou v dobré shodě s jinými postupy v rozsahu uvedeném v ISO 6336-1

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.