ČSN ISO 7-1 (014034)

Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads. Part 1: Dimensions, tolerances and designationSTANDARD published on 1.6.1996


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.00 USD excl. VAT
8.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 7-1
Classification mark: 014034
Catalog number: 19339
Publication date standards: 1.6.1996
SKU: NS-179888
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Inch screw threads

Annotation of standard text ČSN ISO 7-1 (014034):

Norma stanoví požadavky na tvar, rozměry, tolerance a označování trubkových závitů velikostí 1/16 až 6 včetně, pro spoje, kde je těsnosti dosahováno lícováním závitů. Tyto závity jsou kuželové vnější, válcové vnitřní nebo kuželové vnitřní. Jsou určeny pro závitové konce trubek, ventily, fitinky nebo jiná potrubní zařízení vzájemně spojená závity. Pro dosažení těsnosti spojů je třeba použít na závitech vhodný těsnící prostředek. ISO 7-1 je jednou z částí mezinárodní normy, která je sestavena ze souboru, obsahující tyto části: Část 1 Rozměry, toleance a označování Část 2 Kontrola mezními závitovými kalibry - zavedena v ČSN ISO 7-2 Část 2 (25 4006)

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.