ČSN ISO 7001 (018021)

Graphical symbols - Public information symbolsSTANDARD published on 1.1.2009


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.10 USD excl. VAT
24.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 7001
Classification mark: 018021
Catalog number: 82500
Publication date standards: 1.1.2009
SKU: NS-179893
The number of pages: 62
Approximate weight : 186 g (0.41 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Public information symbols

Annotation of standard text ČSN ISO 7001 (018021):

Norma ČSN ISO 7001 stanovuje grafické značky pro informaci veřejnosti a je všeobecně použitelná pro veřejné informační značky ve všech místech a oblastech přístupných veřejnosti. Neplatí ale pro bezpečnostní značky nebo v oblastech s pravidly, která se mohou lišit od určitých bodů této mezinárodní normy (např. dopravní značky na veřejných komunikacích). V normě jsou uvedeneny všechny dosud registrované veřejné informační značky včetně jejich významu a obsahu vyobrazení, rozdělené do jednotlivých kategorií.

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 7001:2009/Amd.1 (018021) Change

Grafické značky - Veřejné informační značky.

Change published on 1.1.2015

Selected format:
Czech -
Print design (18.40 USD)


Show all technical information.
18.40 USD


IN STOCK

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand